Skoči do osrednje vsebine

Analiza nominalnih spremenljivk

Categorical data analysis

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Hosmer, David W...; Lemeshow, Stanley
Naslov: Applied logistic regression »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: New York [etc.] : Wiley, cop. 2000
ISBN: 0-471-35632-8
COBISS.SI-ID: 3208276 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=3056835

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vehovar, Vasja
Naslov: Analiza nominalnih spremenljivk »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Agresti, Alan
Naslov: Categorical data analysis »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Hoboken (N.J.) : Wiley-Interscience, cop. 2013
ISBN: 978-0-470-46363-5
COBISS.SI-ID: 21638374 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: DeMaris, Alfred
Naslov: Logit modeling : practical applications »
Založništvo: Newbury Park : Sage, cop. 1992
ISBN: 0-8039-4377-6
COBISS.SI-ID: 20661853 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Ferligoj, Anuška (ur.)
Naslov: Blejsko metodološko srečanje '89 : zbornik referatov VII. strokovnega sestanka Sekcije za metodologijo in statistiko Jugoslovanskega združenja za sociologijo »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut, 1989
COBISS.SI-ID: 16014080 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »