Skoči do osrednje vsebine

Televizijsko novinarstvo

Television Journalism

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Barnett, Steven
Naslov: The rise and fall of television journalism : just wires and lights in a box? »
Založništvo: London ; New York : Bloomsbury Academic, 2011
ISBN: 978-1-84966-611-4; 978-1-84966-646-6
COBISS.SI-ID: 33378653 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za Univerzo v Ljubljani
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=411584&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota obvezne literature


Avtor: Cushion, Stephen
Naslov: Television journalism »
Založništvo: London ; Thousand Oaks : Sage, 2012
ISBN: 978-1-4462-0740-6; 978-1-4462-0741-3
COBISS.SI-ID: 33379165 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=820080
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bignell, Jonathan in Andreas Fickers (ur.).
Naslov: A European television history »
Založništvo: Malden (MA) ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2008
ISBN: 978-1-4051-6339-2; 978-1-4051-6340-8
COBISS.SI-ID: 28009821 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Corner, John in Sylvia Harvey (ur.).
Naslov: Television Times: A Reader. »
Založništvo: London: Arnold, 1996
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Dahlgren, Peter
Naslov: Television and the public sphere : citizenship, democracy and the media »
Izdaja: Reprinted
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2000
ISBN: 0-8039-8923-7; 0-8039-8922-9
COBISS.SI-ID: 23796227 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za Univerzo v Ljubljani
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=518995&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »