Skoči do osrednje vsebine

Sodobna država

Contemporary State

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Althusser, Louis
Naslov: Izbrani spisi »
Založništvo: Ljubljana : Založba /*cf., 2000
ISBN: 961-6271-25-3
COBISS.SI-ID: 108716544 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Offe, Claus
Naslov: Družbena moč in politična oblast : protislovja kapitalistične demokracije - razprave o politični sociologiji poznega kapitalizma »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Delavska enotnost, 1985
COBISS.SI-ID: 15225601 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Arrighi, Giovanni
Naslov: Dolgo dvajseto stoletje : kapitalizem, denar in moč »
Založništvo: Ljubljana : Sophia, 2009
ISBN: 978-961-6768-11-5
COBISS.SI-ID: 249172736 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Negri, Antonio; Hardt, Michael
Naslov: Imperij »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2003
ISBN: 961-6446-40-1
COBISS.SI-ID: 125614080 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Smith, Adam
Naslov: Bogastvo narodov : raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov »
Založništvo: Ljubljana : Studia humanitatis, 2010
ISBN: 978-961-6798-07-5
COBISS.SI-ID: 250995200 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »