Skoči do osrednje vsebine

Praktikum marketinga in odnosov z javnostmi

Practicum in marketing and public relations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Podnar, Klement
Naslov: Korporativno komuniciranje »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011
ISBN: 978-961-235-422-0
COBISS.SI-ID: 254374400 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Podnar, Klement; Golob, Urša; Jančič, Zlatko
Naslov: Temelji marketinškega načrta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-300-1
COBISS.SI-ID: 235631360 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Jančič, Zlatko (ur.); Žabkar, Vesna (ur.)
Naslov: Oglaševanje »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
ISBN: 978-961-235-612-5
COBISS.SI-ID: 263926528 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Sriramesh, Krishnamurthy (ur.); Verčič, Dejan (ur.)
Naslov: The global public relations handbook : theory, research, and practice »
Izdaja: Expanded and revised ed.
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2009
ISBN: 978-0-415-99513-9; 0-415-99513-2; 978-0-415-99514-6; 0-415-99514-0; 978-0-203-88937-4; 0-203-88937-1
COBISS.SI-ID: 27392605 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=380866
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »