Skoči do osrednje vsebine

Politična antropologija

Introduction to Visual Communications

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Lukšič, Igor
Naslov: Uvod v politično antropologijo : [študijsko gradivo] : 2007/2008 »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
COBISS.SI-ID: 27274845 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vincent, Joan (ur.).
Naslov: The anthropology of politics : a reader in ethnography, theory, and critique »
Založništvo: Malden (Mass.) ; Oxford ; Carlton : Blackwell, 2007, cop. 2002
ISBN: 978-0-631-22439-6; 978-0-631-22440-2
COBISS.SI-ID: 27538013 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Južnič, Stane
Naslov: Socialna in politična antropologija : splošni del »
Založništvo: V Ljubljani : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, [1978]
COBISS.SI-ID: 10667777 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Lewellen, Ted C.
Naslov: Political anthropology : an introduction »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Westport (Conn.) ; London : Praeger, 2003
ISBN: 0-89789-890-7; 0-89789-891-5
COBISS.SI-ID: 24195421 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=497241
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »