Skoči do osrednje vsebine

Aktualni problemi mednarodne skupnosti

Current Issues in the International Community

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Baylis, John (ur.); Smith, Steve (ur.); Owens, Patricia (ur.)
Naslov: Globalizacija svetovne politike. Zv. 2, Mednarodni problemi »
Izdaja: Slovenska izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-354-4
COBISS.SI-ID: 242907392 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota obvezne literature


Avtor: Parker, Geoffrey
Naslov: Zahodna geopolitična misel v dvajsetem stoletju »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-69-2
COBISS.SI-ID: 67500544 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Türk, Danilo
Naslov: Temelji mednarodnega prava »
Izdaja: 2., pregledana in dopolnjena izd.
Založništvo: Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2015
ISBN: 978-961-247-306-8
COBISS.SI-ID: 278881024 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »