Socialna omrežja

Social networks

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Kadushin, Charles
Naslov: Understanding social networks : concepts, theories, and findings »
Založništvo: New York ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2012
ISBN: 978-0-19-537946-4; 978-0-19-537947-1
COBISS.SI-ID: 31077981 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&direct=true&db=nlebk&AN=412129&site=eds-live&scope=site&lang=sl

2. Enota obvezne literature


Avtor: Scott, John
Naslov: Social network analysis »
Izdaja: 3rd ed., reprinted
Založništvo: London [etc.] : Sage, cop. 2013
ISBN: 978-1-4462-0903-5; 978-1-4462-0904-2
COBISS.SI-ID: 1536356548 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Hlebec, Valentina; Kogovšek, Tina
Naslov: Merjenje socialnih omrežij »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2006
ISBN: 961-242-067-X
COBISS.SI-ID: 227329536 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Nooy, Wouter de; Mrvar, Andrej; Batagelj, Vladimir
Naslov: Exploratory social network analysis with Pajek »
Izdaja: Revised and expanded 2nd ed.
Založništvo: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011
ISBN: 978-1-107-00238-8; 1-107-00238-9; 978-0-521-17480-0; 0-521-17480-5
COBISS.SI-ID: 30443869 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://login.nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s6232602/FDVProxy/proxy.php?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=400627&authtype=url

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Prell, Christina
Naslov: Social network analysis : history, theory & methodology »
Izdaja: Reprinted
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, 2015
ISBN: 978-1-4129-4714-5; 978-1-4129-4715-2
COBISS.SI-ID: 33993309 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »