Obrambni in varnostni sistemi

Defense and Security System

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Grizold, Anton
Naslov: Obrambni sistem Republike Slovenije »
Izdaja: 1. izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999
ISBN: 961-6230-15-8
COBISS.SI-ID: 99838464 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Grizold, Anton
Naslov: Izzivi v razvoju nacionalne obrambe Slovenije »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 41, št. 1/2(2004), str. 448-458
ISBN: fdv-isbn-007
COBISS.SI-ID: 23024477 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20041-2grizold.PDF
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Opombe: Veljavni pravni, normativni in političnostrateški akti Republike Slovenije, ki urejajo področje nacionalne varnosti.

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Buzan, Barry
Naslov: People, states & fear : an agenda for international security studies in the post-cold war era »
Izdaja: 2nd ed., with a new introduction by the author
Založništvo: Colchester : ECPR, 2010
ISBN: 978-0-9552488-1-8
COBISS.SI-ID: 29772125 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Prezelj, Iztok
Naslov: Nacionalni sistemi kriznega menedžmenta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-213-5
COBISS.SI-ID: 222607360 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »