Zunanja politika

Foreign Policy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Hill, Christopher
Naslov: Foreign policy in the twenty-first century »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London ; New York : Palgrave Macmillan, 2016
ISBN: 978-0-230-22372-1; 978-0-230-22373-8
COBISS.SI-ID: 582655 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Obstaja tudi el. knjiga

2. Enota obvezne literature


Avtor: Smith, Steve (ur.); Hadfield, Amelia (ur.); Dunne, Timothy (ur.)
Naslov: Foreign policy : theories, actors, cases »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: Oxford : Oxford University Press, cop. 2012
ISBN: 978-0-19-959623-2
COBISS.SI-ID: 32105053 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Kinsella, David Todd; Russett, Bruce M.; Starr, Harvey
Naslov: World politics : the menu for choice »
Izdaja: 10th ed.
Založništvo: Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2013
ISBN: 978-1-1117-7201-7; 1-1117-7201-0
COBISS.SI-ID: 34166621 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Petrič, Ernest
Naslov: Zunanja politika : osnove teorije in praksa »
Založništvo: Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2010
ISBN: 978-961-92839-2-9; 978-961-254-196-5
COBISS.SI-ID: 251359232 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Russett, Bruce M.; Starr, Harvey
Naslov: Svetovna politika : izbira možnosti »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1996
ISBN: 86-80227-49-8
COBISS.SI-ID: 59224320 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »