Skupna zunanja in varnostna politika

Common Foreign and Security Policy of the European Union

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Keukeleire, Stephan; Delreux, Tom
Naslov: The foreign policy of the European Union »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014
ISBN: 978-1-137-02575-3; 1-137-02575-1; 1-137-02574-3; 978-1-137-02574-6
COBISS.SI-ID: 272721152 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4763766

2. Enota obvezne literature


Avtor: Smith, Karen Elizabeth
Naslov: European Union foreign policy in a changing world »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Cambridge ; Malden : Polity Press, 2014
ISBN: 978-0-7456-6469-9; 978-0-7456-6470-5
COBISS.SI-ID: 33399901 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Kajnč Lange, Sabina
Naslov: Razvoj evropske zunanje politike : od evropskega političnega sodelovanja do evropske varnostne in obrambne politike »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008
ISBN: 978-961-235-351-3
COBISS.SI-ID: 242516736 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »