Operacijske raziskave

Operations research

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jamnik, Rajko
Naslov: Verjetnostni račun »
Izdaja: [2.predelana izd.]
Založništvo: Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS : Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, 1987
COBISS.SI-ID: 4169729 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: OPOMBA KNJIŽNICE: Razprodano

2. Enota obvezne literature


Avtor: Omladič, Vesna
Naslov: Matematika in odločanje »
Založništvo: Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002
ISBN: 961-212-134-6
COBISS.SI-ID: 121210880 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bohanec, Marko
Naslov: Odločanje in modeli »
Založništvo: Ljubljana : DMFA - založništvo, 2006
ISBN: 961-212-190-7; 978-961-212-190-7
COBISS.SI-ID: 230035968 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Heizer, Jay H.; Render, Barry
Naslov: Production and operations management : strategic and tactical decisions »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: Upper Saddle River (New Jersey) [etc.] : Prentice Hall, 1996
ISBN: 0-13-199423-9; 0-13-244484-4; 0-13-438342-7
COBISS.SI-ID: 3945049 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Omladič, Matjaž; Omladič, Vesna
Naslov: Matematika in denar »
Založništvo: Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1995
ISBN: 961-212-052-8
COBISS.SI-ID: 55903744 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »