Medijska kritika

Media criticism

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Allen, Robert C. (ur.)
Naslov: Channels of discourse, reassembled : television and contemporary criticism »
Izdaja: 2nd ed., reprinted
Založništvo: London : Routledge, 2000, cop. 1992
ISBN: 0-415-08058-4; 0-415-08059-2
COBISS.SI-ID: 20991837 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=254107

2. Enota obvezne literature


Avtor: Berger, Arthur Asa
Naslov: Media analysis techniques »
Izdaja: 3rd ed., reprinted
Založništvo: Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, 2006, cop. 2005
ISBN: 1-4129-0683-0
COBISS.SI-ID: 26422621 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Butler, Jeremy G.
Naslov: Television : critical methods and applications »
Izdaja: 3rd ed., reprinted
Založništvo: New York ; London : Routledge, 2009, cop. 2007
ISBN: 0-8058-5415-0; 978-0-8058-5415-2
COBISS.SI-ID: 32833629 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Cottle, Simon (ur.)
Naslov: Ethnic minorities and the media : changing cultural boundaries »
Založništvo: Buckingham ; Philadelphia : Open University Press, 2000
ISBN: 0-335-20270-5; 0-335-20271-3
COBISS.SI-ID: 684173 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Sturken, Marita; Cartwright, Lisa
Naslov: Practices of looking : an introduction to visual culture »
Založništvo: New York : Oxford University Press, 2005, cop. 2001
ISBN: 978-0-19-874271-5; 0-19-874271-1
COBISS.SI-ID: 25924445 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »