Lokalna samouprava

Local Self-government

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Brezovšek, Marjan; Kukovič, Simona
Naslov: Organizacija lokalne oblasti v Sloveniji »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012
ISBN: 978-961-235-610-1
COBISS.SI-ID: 263820288 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Kukovič, Simona; Haček, Miro
Naslov: Lokalno politično vodenje : glas svetnikov »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018
ISBN: 978-961-235-869-3
COBISS.SI-ID: 298391040 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Lokalna demokracija 5 Opombe: Zbornik še ni izšel

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Haček, Miro (ur.)
Naslov: Lokalna demokracija III. Ob petnajsti obletnici ponovne uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009
ISBN: 978-961-235-365-0
COBISS.SI-ID: 246182656 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Haček, Miro; Kukovič, Simona
Naslov: Nestrankarski kandidati in liste na lokalnih volitvah v obdobju 1994-2010 »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 48, št. 2(mar.-apr. 2011), str. 376-392, 528
COBISS.SI-ID: 30310237 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_2_Hacek_Kukovic.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »