Skoči do osrednje vsebine

Praktikum marketinga in odnosov z javnostmi

Practicum in marketing and public relations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Podnar, Klement
Naslov: Korporativno komuniciranje »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011
ISBN: 978-961-235-422-0
COBISS.SI-ID: 254374400 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si

2. Enota obvezne literature


Avtor: Podnar, Klement; Golob, Urša; Jančič, Zlatko
Naslov: Temelji marketinškega načrta »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-300-1
COBISS.SI-ID: 235631360 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Jančič, Zlatko (ur.); Žabkar, Vesna (ur.)
Naslov: Oglaševanje »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
ISBN: 978-961-235-612-5
COBISS.SI-ID: 263926528 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Sriramesh, Krishnamurthy (ur.); Verčič, Dejan (ur.)
Naslov: The global public relations handbook : theory, research, and practice »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: New York ; Abingdon : Routledge, 2020
ISBN: 978-0-415-99513-9; 978-0-415-99514-6; 978-0-203-88937-4; 978-1-138-04314-5; 978-1-315-17329-0
COBISS.SI-ID: 32574979 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://www.taylorfrancis.com/books/9781315173290 
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »