Skoči do osrednje vsebine

Človekove pravice v praksi – Akademija Amnesty

Human rights in practice – Amnesty Academy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Alston, Philip; Goodman, Ryan
Naslov: International human rights : the successor to international human rights in context : law, politics and morals : text and materials »
Založništvo: Oxford : Oxford University Press, 2013
ISBN: 978-0-19-957872-6
COBISS.SI-ID: 4149934 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Cerar, Miro (ur.); Jamnikar, Jon (ur.); Smrkolj, Maja (ur.)
Naslov: Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili »
Izdaja: 2. natis = 2nd reprint
Založništvo: Ljubljana : Amnesty International Slovenije : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2002 [i. e.] 2004
ISBN: 961-90760-3-6
COBISS.SI-ID: 218711808 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Naslov: Body politics : a primer on criminalization of sexuality and reproduction »
Založništvo: London : Amensty International, 2018
ISBN: fdv-isbn-079
COBISS.SI-ID: 75541763 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/

2. Enota dodatne literature:


Naslov: Combating torture and other ill-treatment : a manual for action »
Izdaja: [2nd updated and revised ed.]
Založništvo: London : Amnesty International, 2016
ISBN: 0-86210-494-7; 978-0-86210-494-8
COBISS.SI-ID: 34492253 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4036/2016/en/

3. Enota dodatne literature:


Naslov: Human rights for human dignity : a primer on economic, social and cultural rights »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London : Amnesty International, cop. 2014
ISBN: 978-0-86210-487-0
COBISS.SI-ID: 80096259 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.amnesty.org/en/documents/pol34/001/2014/en/

4. Enota dodatne literature:


Naslov: Fair Trial Manual »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London : Amnesty International, 2014
ISBN: 978-0-86210-484-9
COBISS.SI-ID: 75580419 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/002/2014/en/

5. Enota dodatne literature:


Naslov: (S)poznajte svoje obveznosti : priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev »
Založništvo: London : Amnesty international, 2012
ISBN: fdv-isbn-078
COBISS.SI-ID: 75539203 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.amnesty.si/media/uploads/files/Prirocnik_Prisilne_izselitve.pdf
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »