Skoči do osrednje vsebine

Osnove novinarskega dela

Basics of Journalistic Work

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom
Naslov: The elements of journalism : what newspeople should know and the public should expect »
Izdaja: Rev. and updated 3rd ed.
Založništvo: New York : Three Rivers, cop. 2014
ISBN: 978-0-8041-3678-5; 978-0-8041-3679-2
COBISS.SI-ID: 32818013 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=750231&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vobič, Igor
Naslov: Kompendij tekstov pri predmetu Osnove novinarskega dela v študijskem letu 2022/2023 : obvezna literatura pri predmetu Osnove novinarskega dela 2022/2023 »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2023
ISBN: fdv-isbn-149
COBISS.SI-ID: 141891843 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://zebra.fdv.uni-lj.si
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Carlson, Matt (ur.); Lewis, Seth C. (ur.)
Naslov: Boundaries of journalism : professionalism, practices and participation »
Založništvo: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015
ISBN: 978-1-138-01784-9; 1-138-01784-1; 978-1-138-02067-2; 1-138-02067-2; 978-1-317-54066-3
COBISS.SI-ID: 33420381 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1983439

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Phillips, Angela
Naslov: Journalism in context : practice and theory for the digital age »
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2015
ISBN: 978-0-415-53627-1; 978-0-415-53628-8; 978-0-203-11174-1; 978-1-136-27961-4
COBISS.SI-ID: 33276765 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1783877

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Zelizer, Barbie (ur.)
Naslov: The changing faces of journalism : tabloidization, technology and truthiness »
Izdaja: Reprinted
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2010
ISBN: 978-0-415-77824-4; 0-415-77824-7; 978-0-415-77825-1; 0-415-77825-5; 978-0-203-87845-3; 0-203-87845-0
COBISS.SI-ID: 30557277 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=428389
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »