Skoči do osrednje vsebine

Intelektualna lastnina

Intellectual property

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Ilič, Branko
Naslov: Socioekonomska analiza spodbude za inoviranje v podjetju : študija nekaterih kontingenčnih dejavnikov vpliva »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001
ISBN: 961-235-065-5
COBISS.SI-ID: 113714944 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Pretnar, Bojan
Naslov: Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju : pravne osnove, ekonomska analiza in podjetniški cilji »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2002
ISBN: 86-7061-297-6
COBISS.SI-ID: 120464128 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Ilič, Branko; Pretnar, Bojan
Naslov: The economic notion of the incentive to invent in the legal perspective of patent protection »
Založništvo: V: Economic and business review. - 1580-0466. - Vol. 6, no. 4(dec. 2004), str. 275-295
COBISS.SI-ID: 23743325 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Puharič, Krešimir
Naslov: Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB 1) s komentarjem »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2003
ISBN: 86-7061-317-4
COBISS.SI-ID: 124452608 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Waelde, Charlotte (ur.); MacQueen, Hector L. (ur.).
Naslov: Intellectual property : the many faces of the public domain »
Založništvo: Cheltenham (UK) ; Northampton (MA, USA) : E. Elgar, 2007
ISBN: 1-84542-874-9; 978-1-84542-874-7
COBISS.SI-ID: 16867558 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »