Skoči do osrednje vsebine

Teorija vodenja

Leadership theories

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Brezovšek, Marjan; Kukovič, Simona
Naslov: Javno vodenje : sodobni izzivi »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014
ISBN: 978-961-235-712-2
COBISS.SI-ID: 277012224 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Kukovič, Simona
Naslov: Lokalno politično vodenje : slovenski župani v primerjalni perspektivi »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015
ISBN: 978-961-235-757-3
COBISS.SI-ID: 281831680 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Brezovšek, Marjan
Naslov: Demokracija in vodenje : prezrti problem demokratičnega vodenja »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 46, št. 5(2009), str. 641-652
COBISS.SI-ID: 29005661 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20095_Brezovsek.pdf

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Brown, Archie
Naslov: The myth of the strong leader : political leadership in the modern age »
Založništvo: London : Vintage Books, 2015
ISBN: 978-0-0995-5485-1
COBISS.SI-ID: 35058013 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Gradivo je na voljo pri izvajalcih predmeta.

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Northouse, Peter Guy
Naslov: Leadership : theory and practice »
Izdaja: 7th ed.
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2016
ISBN: 978-1-4833-1753-3
COBISS.SI-ID: 33275485 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »