Skoči do osrednje vsebine

Teorija simbolnih form

Theory of Symbolic Forms

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Eliade, Mircea
Naslov: Kozmos in zgodovina : mit o večnem vračanju »
Založništvo: Ljubljana : Nova revija, 1992
COBISS.SI-ID: 28760832 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Uršič, Marko
Naslov: Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori, Poletje : drugi čas. Del 1, O renesančni lepoti »
Izdaja: 1. izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004
ISBN: 961-231-401-2
COBISS.SI-ID: 128497152 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bachelard, Gaston
Naslov: Poetika prostora »
Založništvo: Ljubljana : Študentska založba, 2001
ISBN: 961-6356-69-0
COBISS.SI-ID: 115919616 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Jung, C. G.
Naslov: Spomini, sanje, misli »
Izdaja: 1. izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011
ISBN: 978-961-01-1518-2
COBISS.SI-ID: 253255680 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Plato
Naslov: Zbrana dela »
Izdaja: 1. ponatis
Založništvo: Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006
ISBN: 961-218-526-3; 961-218-527-1
COBISS.SI-ID: 225728000 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »