Skoči do osrednje vsebine

Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem

History of Slovenian social and political thought

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Luthar, Oto et al
Naslov: The land between : a history of Slovenia »
Izdaja: 2nd., revised ed.
Založništvo: Frankurt am Main [etc.] : P. Lang, cop. 2013
ISBN: 978-3-653-03706-7
COBISS.SI-ID: 27949315 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1632135

2. Enota obvezne literature


Avtor: Toplak, Cirila
Naslov: Kdo smo Mi brez Drugih? : slovenstvo »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014
ISBN: 978-961-235-693-4
COBISS.SI-ID: 275066112 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Odprt dostop. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/kdo-smo-mi-brez-drugih_out_new.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Lukšič, Igor
Naslov: Doktrinarna konstrukcija Slovenije do leta 1914 »
Založništvo: V: Teorija in praksa. - Letn. 52, št. 4(jul.-avg. 2015), str. 707-742, 814
COBISS.SI-ID: 33473117 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_4_Luksic.pdf

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Rotar, Drago B.
Naslov: Odbiranje iz preteklosti : okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju »
Založništvo: Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales, 2007
ISBN: 978-961-6033-95-4
COBISS.SI-ID: 234096640 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »