Skoči do osrednje vsebine

Upravni procesi

Administrative processes

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bačlija Brajnik, Irena
Naslov: Vladovanje in menedžment : evropeizacija slovenske javne uprave »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016 [i. e.] 2015
ISBN: 978-961-235-770-2
COBISS.SI-ID: 282692864 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota obvezne literature


Avtor: Simon, Herbert Alexander
Naslov: Administrative behavior : a study of decision-making processes in administrative organizations »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: New York : Free Press, cop. 1997
ISBN: 0-684-83582-7
COBISS.SI-ID: 311255 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1962387&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Grafenauer, Božo; Breznik, Janez
Naslov: Upravni postopek in upravni spor »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2005
ISBN: 86-7061-385-9
COBISS.SI-ID: 220049920 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Sedonja, Jože; Štriker, Marijan; Todorović, Nikola
Naslov: Vzorci uradnih pisanj v upravnem postopku »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2002
ISBN: 86-7061-289-5
COBISS.SI-ID: 119407360 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »