Skoči do osrednje vsebine

Sociologija in politologija vojske

Sociology and Political Science of the Military

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jelušič, Ljubica
Naslov: Legitimnost sodobnega vojaštva »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1997
ISBN: 86-80227-64-1
COBISS.SI-ID: 64629504 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Jelušič, Ljubica (ur.); Pešec, Mojca (ur.)
Naslov: Seksizem v vojaški uniformi »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011
ISBN: 978-961-235-468-8
COBISS.SI-ID: 258283776 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri
E-izdaja: https://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/85.pdf
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Malešič, Marjan; Jelušič, Ljubica; Garb, Maja; Vuga Beršnak, Janja; Kopač, Erik; Juvan, Jelena
Naslov: Small, but smart? : the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces »
Izdaja: 1st ed.
Založništvo: Baden-Baden : Nomos, 2015
ISBN: 978-3-8487-2067-5; 978-3-8452-6274-1
COBISS.SI-ID: 33310557 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1067450&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Šteiner, Alojz
Naslov: Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo »
Založništvo: Ljubljana : Slovenska vojska, Center vojaških šol, 2015
ISBN: 978-961-6600-56-9
COBISS.SI-ID: 282276096 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »