Skoči do osrednje vsebine

Nevojaške oblike bojevanja

Non-Military Warfare

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Malešič, Marjan
Naslov: Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije »
Založništvo: V: Prispevki za novejšo zgodovino. - Letn. 52, št. 2(2012), str. 213-230
COBISS.SI-ID: 31803229 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://hdl.handle.net/11686/30220

2. Enota obvezne literature


Avtor: Žabkar, Anton; Malešič, Marjan
Naslov: Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja »
Založništvo: V: Annales. Series historia et sociologia. - Letn. 24, št. 1(2014), str. 13-26
COBISS.SI-ID: 32814173 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Malešič, Marjan
Naslov: Ekonomske sankcije: rešitev problemov v mednarodni skupnosti ali problem? »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013
ISBN: 978-961-235-649-1
COBISS.SI-ID: 269166336 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/varnostne-studije/i_609_ekonomske-sankcije-resitev-problemov-v-mednarodni-skupnosti-ali-problem

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Malešič, Marjan
Naslov: Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije »
Založništvo: V: Acta Histriae. - Letn. 21, št. 4(2013), str. 855-878
COBISS.SI-ID: 32498269 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Sharp, Gene
Naslov: From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation »
Založništvo: London : Green Print, 2011
ISBN: 978-1-85425-104-6
COBISS.SI-ID: 30374493 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=590199&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »