Skoči do osrednje vsebine

Kvalitativna metodologija

Qualitative Methodology

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Mann, Chris; Stewart, Fiona
Naslov: Internet communication and qualitative research : a handbook for researching online »
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2004, cop. 2000
ISBN: 0-7619-6626-9; 0-7619-6627-7
COBISS.SI-ID: 26375517 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1046483

2. Enota obvezne literature


Avtor: Neuman, William Lawrence
Naslov: Social research methods : qualitative and quantitative approaches »
Izdaja: 7th ed., Pearson new international ed.
Založništvo: Harlow : Pearson, cop. 2014
ISBN: 978-1-292-02023-5; 1-292-02023-7; 978-1-292-03361-7; 1-292-03361-4
COBISS.SI-ID: 28143875 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5173685
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Lofland, John
Naslov: Analyzing social settings : a guide to qualitative observation and analysis »
Izdaja: 4th ed.
Založništvo: Belmont (CA) [etc.] : Wadsworth, 2009, cop. 2006
ISBN: 978-0-534-52861-4; 0-534-52861-9
COBISS.SI-ID: 29842525 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Mesec, Blaž
Naslov: Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu »
Založništvo: Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 1998
ISBN: 961-90257-5-X
COBISS.SI-ID: 75849472 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C11L6WB5

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Salmons, Janet
Naslov: Doing qualitative research online »
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, 2016
ISBN: 978-1-4462-9540-3; 978-1-4462-9541-0
COBISS.SI-ID: 33949533 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »