Skoči do osrednje vsebine

Seznami revij v bazi podatkov Scopus (D, H) s faktorji vpliva iz baze SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Če poznate naslov revije, poiščite faktor vpliva v bazi podatkov SNIP - faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper.

Če iščete revijo, v kateri bi objavili članek, a ne poznate naslova, izberite na spodnjem seznamu ustrezno predmetno področje in kliknite na povezavo v desnem stolpcu, ki pokaže seznam revij s faktorji vpliva za leto 2021 iz baze podatkov SNIP v COBISS+. Število najdenih zapisov delite s 4, da izračunate zaporedno številko zadnje revije v prvi četrtini izbrane kategorije.

Predmetno področje v bazi podatkov Scopus (D, H) Kategorija SSE v bazi podatkov SNIP
Družbene vede General social sciences
Družbene vede: Antropologija Anthropology
Družbene vede: Arheologija Archeology
Družbene vede: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Library and information sciences
Družbene vede: Človeški dejavniki in ergonomija Human factors and ergonomics
Družbene vede: Demografija Demography
Družbene vede: Družbene vede (razno) Social sciences (miscellaneous)
Družbene vede: Geografija, načrtovanje in razvoj Geography, planning and development
Družbene vede: Javna uprava Public administration
Družbene vede: Jezikoslovje in jezik Linguistics and language
Družbene vede: Komuniciranje Communication
Družbene vede: Kulturne študije Cultural studies
Družbene vede: Politične vede in mednarodni odnosi Political science and international relations
Družbene vede: Pravo Law
Družbene vede: Prevoz Transportation
Družbene vede: Raziskovanje varnosti Safety research
Družbene vede: Razvoj Development
Družbene vede: Sociologija in politične vede Sociology and political science
Družbene vede: Študije mest Urban studies
Družbene vede: Študije spolov Gender studies
Družbene vede: Študije življenjske dobe in poteka življenja Life-span and life-course studies
Družbene vede: Vzgoja in izobraževanje Education
Družbene vede: Zdravstvo (družbene vede) Health (social science)
Ekonomija, ekonometrija in finance General economics, econometrics and finance
Ekonomija, ekonometrija in finance: Ekonomija in ekonometrija Economics and econometrics
Ekonomija, ekonometrija in finance: Ekonomija, ekonometrija in finance (razno) Economics, econometrics and finance (miscellaneous)
Ekonomija, ekonometrija in finance: Finance Finance
Humanistične vede General arts and humanities
Humanistične vede: Arheologija Archeology
Humanistične vede: Filozofija Philosophy
Humanistične vede: Glasba Music
Humanistične vede: Humanistične vede (razno) Arts and humanities (miscellaneous)
Humanistične vede: Jezik in jezikoslovje Language and linguistics
Humanistične vede: Klasična filologija Classics
Humanistične vede: Književnost in literarna teorija Literature and literary theory
Humanistične vede: Konservatorstvo Conservation
Humanistične vede: Likovne in scenske umetnosti Visual arts and performing arts
Humanistične vede: Muzeologija Museology
Humanistične vede: Religiologija Religious studies
Humanistične vede: Zgodovina History
Humanistične vede: Zgodovina in filozofija znanosti History and philosophy of science
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo General business, management and accounting
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Industrijski odnosi Industrial relations
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Organizacijsko vedenje in upravljanje človeških virov Organizational behavior and human resource management
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Poslovanje in mednarodno upravljanje Business and international management
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Poslovanje, upravljanje in računovodstvo (razno) Business, management and accounting (miscellaneous)
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Računovodstvo Accounting
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Strategija in upravljanje Strategy and management
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Trženje Marketing
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Turizem, prosti čas in upravljanje gostinstva Tourism, leisure and hospitality management
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Upravljalski informacijski sistemi Management information systems
Poslovanje, upravljanje in računovodstvo: Upravljanje tehnologije in inovacij Management of technology and innovation
Psihologija General psychology
Psihologija: Eksperimentalna in kognitivna psihologija Experimental and cognitive psychology
Psihologija: Klinična psihologija Clinical psychology
Psihologija: Nevropsihologija in psihofiziologija Neuropsychology and physiological psychology
Psihologija: Psihologija (razno) Psychology (miscellaneous)
Psihologija: Razvojna in pedagoška psihologija Developmental and educational psychology
Psihologija: Socialna psihologija Social psychology
Psihologija: Uporabna psihologija Applied psychology
Vede o odločanju General decision sciences
Vede o odločanju: Informacijski sistemi in upravljanje Information systems and management
Vede o odločanju: Statistika, verjetnost in negotovost Statistics, probability and uncertainty
Vede o odločanju: Upravljalska znanost in operacijsko raziskovanje Management science and operations research
Vede o odločanju: Vede o odločanju (razno) Decision sciences (miscellaneous)