Skoči do osrednje vsebine

Topics of master’s theses

In accordance with Articles 10 and 11 of the Rules on the final work on the programs of the first and second level, the student generally choses from the announced topics, however he/she can also propose the topic that is not on the list after the consultation with the mentor. Either way, the topic must be approved by the administrator of the master’s program.

A master student must apply for the topic of the master’s thesis in the 2nd year, no later than March 15th. However, the College of the Dean of the Faculty of Social Sciences has decided to extend the deadline for the master's thesis topic application for the academic year 2021/22: for 2nd year students of the renewed master's programs deadline in 2021/22 is May 15th 2022.

A student who does not apply for a master’s thesis in the 2nd year, by that date, can not apply later in the current academic year and cannot defend a master’s thesis in current academic year. The application for the master’s thesis can be made after October 1st of the following academic year.

The registered master’s thesis is valid for three years from the date of application. After this deadline, the application is dismissed and the student must apply again.

The student may also complete the master’s thesis under the mentorship of other habilitated teachers at the Faculty of Social Sciences who are not listed below – if confirmed by the program coordinator.

The topics of the master’s theses were published by the following lecturers by chairs

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Izr. prof. dr. Anže Burger
1. Vpliv porabniških ocen proizvodov na nakupno konverzijo
2. Kaj naredi spletne vsebine viralne?
3. Vpliv alternativnih referenčnih okvirov znižanja cen na namero o nakupu
4. Globalna vs. lokalna identiteta in vpliv na cenovno občutljivost in cenovno strategijo
5. Vrednost in odzivnost kupcev na hitrejšo dostavo proizvodov na prodajo skozi različne prodajne kanale
6. Vpliv covid-19 na pogostost spletnih nakupov
7. Vrednost hitre dostave za večkanalno prodajo
8. Identifikacija značilnosti slikovnih vsebin, ki povečujejo doseg in angažiranost na družabnih medijih
9. Marketing luksuznih proizvodov/storitev
10. Vrednost vključevanja porabnikov
11. Ali lahko "grde" oznake povečajo nakupe blaga z napako (npr. zelenjava nepravilnih oblik)
12. Marketing v delitveni ekonomiji
13. Vpliv uporabe mobilnih telefonov med nakupovanjem v fizičnih trgovinah
14. Kako lahko podjetja spodbudijo bolj trajnostno potrošnjo?

Izr. prof. dr. Urša Golob Podnar
Navedene so okvirne teme, znotraj katerih se opredeli konkretna raziskovalna tema, ki zanima študenta/-ko.
1. Družbena odgovornost marketinga
2. Trajnostni razvoj in marketing
3. Nove paradigme v marketingu
4. COVID-19 in družbena odgovornost podjetij
5. Trajnostno porabništvo
6. Komunikacijski vidiki družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
7. Družbena odgovornost in družbeni mediji
8. Družbeno odgovorne znamke
9. Po dogovoru

Izr. prof. dr. Tanja Kamin
1. Hrana za prihodnost
2. Vedenjske spremembe na področju etičnega prehranjevanja.
3. Energetska pismenost in prehod na obnovljive vire energije.
4. Aplikacija transteoretskega modela in stopenjskega spreminjanja vedenja na izbranem področju
5. Cepljenje proti COVID-19 v Sloveniji - analiza z vidika socialnega marketinga

Prof. dr. Samo Kropivnik
1. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju
2. Analiza besedil v marketinškem raziskovanju
3. Analiza slik in videa v marketinškem raziskovanju
4. Eksperimenti v marketinškem raziskovanju
5. Merjenje v marketinškem raziskovanju
6. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju
7. Inovativne metode v marketinškem raziskovanju
8. Nestandardni pristopi v marketinškem raziskovanju
9. Trendi v načrtovanju marketinških raziskav (kvantitivnih, kvalitativnih in kombinacij)
10. Aplikativno marketinško raziskovanje (raziskava izbranega problema)

Prof. dr. Klement Podnar
Predlagane teme so okvirne in v posvetu z mentorjem zahtevajo natančnejšo artikulacijo in osredotočenost! Možne so tudi teme po dogovoru.
1. (Komunikološke) teorije v prizmi in kontekstu pojasnjevanja vedenja porabnikov, marketinga, znamčenja, tržnega in korporativnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi
2. Korporacijski marketing
3. Interni marketing & komuniciranje
4. Zaznave znamk
5. Znamčenje lokalnega
6. Različni vidiki eko, bio, dop in trajnostnih tržnih znamk
7. Zavezanost deležnikov
8. Vidiki in izzivi korporativne in organizacijske identitete

Doc. dr. Urška Tuškej Lovšin
Spodaj je navedenih nekaj okvirnih raziskovalnih področij, znotraj katerih je treba opredeliti podrobnejšo temo, ki vas zanima. Možne tudi teme po dogovoru.
1. Oblike, dejavniki in posledice vključenosti porabnikov
2. Antropomorfizacija na področju znamčenja
3. Vprašanje oblikovanja in zaznavanja identitete in osebnosti znamk
4. Soustvarjanje vrednosti znamk
5. Vedenje porabnikov v digitalnih (interaktivnih) komunikacijskih okoljih
6. Preučevanje zaznane vrednosti znamke
7. Mnenjski voditelji v tržnem komuniciranju (različni vidiki)
8. Vrednotenje procesov odločanja porabnikov
9. Vloga in pomen senzorične izkušnje pri sprejemanju odločitev
10. Zaznavanje podobe znamk (različni vidiki)
11. Druge teme po dogovoru

Prof. dr. Dejan Verčič
1. Strateško komuniciranje kot proces, sredstvo in premoženje
2. Primerjave med analognimi in digitalnimi odnosi z mediji
3. Strateško komuniciranje v času hipermoderne
4. Globalizacija strateškega komuniciranja
5. Strateško poslušanje organizacij

 

 


Back to list of notificationsPublished: 26. May 2021 | Category: 2021/22