Video vodič za raziskovalce: Učbenik za ravnanje z raziskovalnimi podatki


Spoštovani doktorski študent, študentka.

Vabimo vas k ogledu video vodiča Učbenik za ravnanje z raziskovalnimi podatki, kar bo za vas zelo koristno, če pripravljate dispozicijo doktorske disertacije ali pa se že ukvarjate z empiričnim zbiranjem podatkov za potrebe doktorske disertacije.

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje je namreč potrebno v dispoziciji napovedati (t. im. načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki), v disertaciji pa poročati o tem, kako ste poskrbeli za raziskovalne podatke.

Video je dostopen na portalu Youtube

Vabljeni ko ogledu.


Back to list of notificationsPublished: 16. July 2019 | Category: Notifications