Vpis v višji letnik – 2. letnik prenovljenih programov (22. 7. do 30. 9. 2019)