Information about the study programme Political Science - Politics and the State in Serbian language


Želiš da studiraš političke nauke u Sloveniji?

Izaberi Fakultet društvenih nauka program Politika i država.

Jedan od osnovnih i najistaknutijih smerova studija političkih nauka su Osnovne
akademske studije politike i države. Smer nudi dobre kvalifikacije za one koji bi želeli
političku ili akademsku karijeru – buduće političke savetnike, političke analitike,
lidere stranaka, zaposlene u političkim kampanjama i portparole, između ostalih.
Diplomanti se mogu zaposliti u međunarodnim i regionalnim organizacijama poput
Ujedinjenih nacija i Evropske unije, raditi kao edukatori, politički aktivisti ili socijalni
zastupnici u nevladinom sektoru, pa čak i imati karijeru kao poslovni konsultanti u
multinacionalnim korporacijama.


Back to list of notificationsPublished: 21. February 2019 | Category: Notifications, News