Skoči do osrednje vsebine

Pilotni projekti dolgotrajne oskrbe


V obdobju 2018–2020 v Sloveniji poteka projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Namen projekta je v treh pilotnih okoljih (Celje, Krško in Dravograd) s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter v posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Naročnik pilotnih projektov je Ministrstvo za zdravje, ki je obenem tudi naročnik Evalvacije pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe, ki jo od decembra 2018 do decembra 2020 izvajamo konzorcijski partnerji Inštitut RS za socialno varstvo (vodilni partner), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko in Inštitut za ekonomska raziskovanja. V letu 2020 je Ministrstvo za zdravje pričelo z izvajanjem sorodnega projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, ki (podobno kot prvi projekt) testira rešitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, z večjim poudarkom na izvajanju novih storitev na domu ter v domovih za stare. Partnerji konzorcija smo bili tudi tokrat uspešni na razpisu za izvedbo evalvacije. V projekt, ki sicer bolj omejuje ciljno skupino zgolj na starejše od 65 let, je vključenih pet projektnih okolij (Koper, Tržič, Maribor, Ptuj in Poljčane).  Projekta na CDI vodita izr. prof. dr. Vesna Dolničar in Lea Lebar, kot aktivni raziskovalci pa sodelujejo še dr. Simona Hvalič Touzery, dr. Nejc Berzelak in Mojca Šetinc.

Če se v projektni skupini projekta dolgotrajne oskrbe na UL FDV CDI ukvarjamo predvsem z evalvacijo zadovoljstva uporabnikov in neformalnih oskrbovalcev z novimi storitvami in (poudarjeno) z e-storitvami, te aktivnosti v projektu Preoblikovanje obstoječih mrež razširjamo še na evalvacijo orodja za ocenjevanje upravičenosti ter kakovosti delovnega življenja formalnih izvajalcev v projektu. Hkrati projektne partnerje podpiramo z metodološkim svetovanjem ter skrbimo za kakovost zbranih primarnih podatkov ter podatkovne baze.

Na podlagi pridobljenih rezultatov obeh evalvacij bomo naročniku predlagali utemeljene rešitve v smislu izbora instrumentov in orodij, načrtovanja postopka, izvajanja izobraževanj, novih storitev in koordinirane ter integrirane obravnave, ki bodo pripomogle k oblikovanju ustreznih rešitev za dokončno oblikovanje težko pričakovanih sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.


Back to list of notificationsPublished: 18. August 2020 | Category: News