Skoči do osrednje vsebine

Člani Centra za družboslovno informatiko na nacionalnem dogodku Dan ARIS 2023


Člani Centra za družboslovno informatiko (CDI) so sodelovali v predstavitvah zaključenih znanstvenih projektov na dogodku Dan Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Prof. dr. Vasja Vehovar je predstavil rezultate projekta Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah (šifra J5-9334). Projekt je raziskoval uporabo parapodatkov v spletnih anketah z namenom obogatitve anketnih podatkov in izboljšanja kakovosti anketnih odgovorov. Identificiral in naslovil je izzive analize parapodatkov, ki so povezani z načinom odgovarjanja in družbenimi lastnostmi anketirancev ter kakovostjo odgovorov. Projekt je za opredelitev standardiziranega nabora ključnih parapodatkov, ki se lahko arhivirajo skupaj z anketnimi odgovori, izvedel eksperimentalne študije v sodelovanju z domačimi in globalnimi ponudniki spletnih panelov. Razvil je nove pristope za prepoznavanje nizkokakovostnih odgovorov in izvedel tehnične implementacije v odprtokodnem orodju za anketiranje 1KA.

Izr. prof. dr. Vesna Dolničar je predstavila rezultate projekta Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja (šifra L5-9337, vodja projekta izr. prof. dr. Andraž Petrovčič). Projekt je preučeval integrirano tehnološko podprto oskrbo (ITPO), natančneje teleoskrbo in telezdravje za starejše kronične bolnike ter oskrbovalce, ter razvil pristope za njihovo sprejemanje. Z analizo stanja, testiranjem storitev in ocenjevanjem uporabnosti je oblikoval smernice za učinkovito integracijo ITPO. Z intenzivnim sodelovanjem končnih uporabnikov v realnem okolju je projekt razumel ter okrepil pozitivne učinke ITPO ter pomagal pri odločanju o alokaciji virov. Projekt je skupaj s partnerjema Telekom Slovenije, d. d., in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana vključeval izkušene strokovnjake in ključne deležnike.

Dan ARIS je potekal 21. in 22. 11. 2023 v Grand Hotelu Union. Prvi dan dogodka je bil namenjen predstavitvi novosti v okviru dejavnosti ARIS, odprti znanosti in evropskim instrumentom ter predstavitvam najvidnejših raziskovalnih dosežkov v navdih mlajši generaciji. Na drugem dnevu so se predstavili raziskovalni projekti, ki so se zaključili v letu 2022. Drugi dan je bil namenjen tudi razpravi o sodelovanju med znanostjo ter gospodarstvom ter predstavitvi dobrih praks sodelovanja znanosti in gospodarstva.

Gallery


Back to list of notificationsPublished: 29. November 2023 | Category: News