Dr. Barbara Brečko je objavila članek v reviji Šolsko polje


V reviji Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja je objavljen članek dr. Barbare Brečko, članice Centra za družboslovno informatiko, z naslovm "Spletno nadlegovanje v šolah v z vidika spola".

Avtorica je v članku predstavila rezultate raziskave o spletnem nasilju med mladimi v Sloveniji, ki je bila izvedena v okviru projekta "Odklikni! nasilje nad ženskami in dekleti", ki ga na UL FDV, Centru za družboslovno informatiko, izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pridruženimi partnerji (Policija in Ministrstvo za pravosodje).

Raziskava kaže, da je "spletno nadlegovanje med mladimi resen problem, saj ga je vsaj enkrat že doživela približno polovica mladih v Sloveniji, pri čemer je delež deklet, ki so doživele nadlegovanje, višji od deleža fantov".

 

 


Back to list of notificationsPublished: 19. December 2019 | Category: Publications