Selected publications in 2015


BEBLER, Anton. Crimea and the Russian-Ukrainian conflict. Europejski przegląd prawa i stosunków międzynarodowych, ISSN 2081-0903, 2015, nr. 1, 5-25.

BEBLER, Anton (Ed.). "Frozen conflicts" in Europe. Opladen; Berlin; Toronto: B. Budrich Publishers, 2015.

DOBAJA, Dunja, PREBILIČ, Vladimir. Med kontinuiteto in diskontinuiteto : vloga 30. razvojne skupine in specialne brigade v obrambi Republike Slovenije 1991. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2015, 55, no. 1, 192-208.

GARB, Maja. Public trust in the military : the Slovenian Armed Forces in a comparative analysis. Current sociology, ISSN 0011-3921, 2015, vol. 63, no. 3, 450-469.

GRIZOLD, Anton, PRAŠNIKAR, Bernardka. The concept of responsibility to protect, and solving the crisis in Libya. Review of international affairs, ISSN 0486-6096, Jan.-Mar. 2105, vol. 66, no. 1157, 55-73.

GRIZOLD, Anton, TRŠAR, Iza, DOBRŠEK, Valentina, ŽOHER, Nina, VIDIC, Matej, STJEPANOVIĆ, Branka, KOPAČ, Mateja, ČAVNIČAR, Špela. Svet na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno ogrožanje sodobnega sveta, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015.

KOCJANČIČ, Klemen, PREZELJ, Iztok. Islamistični terorizem in zloraba verskih načel ter dogem. Varstvoslovje, ISSN 1580-0253, 2015, vol. 17, no. 3, 297-317.

MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, VUGA BERŠNAK, Janja, KOPAČ, Erik, JUVAN, Jelena. Small, but smart? : the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces, (The military and social research, vol. 49). 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2015.

MALEŠIČ, Marjan, JUVAN, Jelena. Analiza operacij kriznega upravljanja EU. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598,Sep.-Oct. 2015, vol. 52, no. 5, 844-864.

MALEŠIČ, Marjan. The impact of military engagement in disaster management on civil-military relations. Current sociology, ISSN 0011-3921, Nov. 2015, vol. 63, no. 7, 980-998.

PREZELJ, Iztok, GRIZOLD, Anton. Razmerje med tajnostjo in javnostjo nacionalnovarnostnih podatkov v sodobni demokratični državi. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, Jul.-Aug. 2015, vol. 52, no. 4, 670-686, 813.

PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, GRIZOLD, Anton. Military transformation as perceived by experts. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 1, 23-47.

PREZELJ, Iztok. Improving inter-organizational cooperation in counterterrorism : based on a quantitative SWOT assessment. Public management review, ISSN 1471-9037, Jan.-Feb. 2015, vol. 17, iss. 2, 209-235.

SARDOČ, Mitja, PREBILIČ, Vladimir. Paradoks(i) ničelne tolerance. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, Jan.-Apr. 2015, vol. 52, no. 1/2, str. 83-96, 304.

VUGA BERŠNAK, Janja, JELUŠIČ, Ljubica. Can we call it a culture of a peace operation? : case study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, 481-501

ZUPANČIČ, Rok. Civil-military cooperation in conflict and post-conflict zones: needed marriage also for small states? : the case study of Slovenian armed forces in Kosovo and Afghanistan. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3,  462-480.


Back to list of notificationsPublished: 15. January 2016 | Category: Publications