EU v šoli: gradiva za učitelje


Projekt 'Evropska unija v šoli'

EU/E+/JMProject (1. 2. 2011-31. 8. 2015)

Vodja projekta: izr.prof.dr. Ana Bojinović Fenko

Opis projekta: Evropska unija v šoli predstavlja sklop projektov o učenju o Evropski uniji in inovativnih načinih poučevanja o Evropski uniji, izvedenih v osnovnih in srednjih šolah med leti 2010 in 2015. Projekti so bili izvedeni pod vodstvom Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Njihova izvedba pa je bila podprta iz socialnega sklada Evropske unije za vseživljenjsko učenje ter Erasmus+ programa. V sklopu projektov so sodelovale interdisciplinarne skupine raziskovalcev, profesorjev in učiteljev s Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, ter pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Projekti so vključevali raznolike raziskovalne in izobraževalne aktivnosti, kot so analize učnih načrtov, drugih materialov uporabljenih pri poučevanju, izvedbo 38 eksperimentalnih ur poučevanja, zasnovanih na inovativnih didaktičnih pristopih v šolah ter obiskih v osnovnih in srednjih šolah. Slednji so bili sistematično evalvirani prek intervjujev, fokusnih skupin učiteljev ter prek zbiranja povratnih informacij s strani učencev in dijakov. Leta 2017 je projekt Kurikuli osnovnih šol obogateni z vsebinami o Evropski uniji – EU4PRIM prejel nagrado Evropske komisije »zgodba o uspehu in najboljša praksa«.

Dodatne informacije: Ana Bojinović Fenko (e-pošta: ana.bojinovic@fdv.uni-lj.si; telefon: 01 5805 224).

Več informacij o projektu po fazah njegove realizacije najdete tukaj.

Dokumenti:

1. EU4PRIM: Knjiga z učnimi urami: 'EU v osnovni šoli' (uredniki Bačlija, Bojinović Fenko, Crnčec, Lovec, Požgan)
2. EU4PRIM: Knjiga 'Didaktika' (Alojzija Židan)
3. EU4PRIM: Transformativno in avtentično učenje (Maja Umek)
4. EU4PRIM: Delovni list (Domovinska in državljanska kultura in etika)
5. EU4PRIM: Delovni list (Družba)
6. EU4PRIM: Delovni list (Geografija)
7. EU4PRIM: Delovni list (Glasbena umetnost)
8. EU4PRIM: Delovni list (Spoznavanje okolja)
9. EU4PRIM: Delovni list (Zgodovina)
10. PROCROS: 1. poglavje 'Kaj je EU'
11. PROCROS: 2. poglavje 'Čemu je EU'
12. PROCROS: 3. poglavje 'Kdo predstavlja EU'
13. PROCROS: 4. poglavje 'Kako deluje EU'
14. PROCROS: 5. poglavje 'Za koga je EU'
15. PROCROS: učne ure za 3. razred
16. PROCROS: EU dan dejavnosti za 3. razred (Dobrajc, Petan, Roversi)
17. PROCROS: učne ure za 4. razred
18. PROCROS: priloga k matematiki za 4. razred (zabavna matematika)
19. PROCROS: priloga k matematiki za 4. razred (denar)
20. PROCROS: priloga k družbi za 4. razred (pravice otrok)
21. PROCROS: priloga k likovni umetnosti za 4. razred (odgovorno ravnanje z odpadki)
22. PROCROS: učne ure za 5. razred
23. PROCROS: EU dan dejavnosti za 5. razred
24. PROCROS: učne ure za 6. razred
25. PROCROS: EU dan dejavnosti za 6. razred (Gerdina, Godesa, Jerina)
26. Inovativno poučevanje: gradivo za učitelje
27. Inovativno poučevanje: kviz
28. Inovativno poučevanje: prikaz izvedbe kviza
29. Inovativno poučevanje: raziskovalna naloga


Back to list of notificationsPublished: 23. October 2019 | Category: Collections and Journals