BledCom 2017: Korporativna družbena odgovornost v hipermodernih časih


BledCom 2017 z naslovom Korporativna družbena odgovornost v hipermodernih časih (CSR in Hypermodern Times) bo 30. junija in 1. julija 2017 v Hotelu Golf na Bledu.

Trajnostni razvoj in (korporativna) družbena odgovornost se prakticirata že vsaj sto dvajset let, čeprav termin korporativna družbena odgovornost v zadnjih dveh desetletjih uživa obujeno pozornost, še posebej po vzpostavitvi prostovoljne iniciative Global Compact pod okriljem Organizacije združenih narodov. Katere odgovornosti imajo podjetja in druge organizacije do posameznikov, skupnosti, okolja, ki nas obdaja, in planeta v celoti? Kakšno vlogo imajo odnosi z javnostmi in strateško komuniciranje v tem kontekstu? Kakšno je stanje akademskega korpusa znanja na tem področju prakse? To je le nekaj izmed vprašanj, ki se jim bodo na BledComu 2017 posvetili raziskovalci in praktiki z vsega sveta.
Back to list of notificationsPublished: 04. October 2016 | Category: News