Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (Slovene)