Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

HEI-TRANSFORM - Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | External project leader: dr. Sonja Ifko, UL, Fakulteta za arhitekturo | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2025 | Centre for Spatial Sociology

KAKO DIGITALIZACIJA INTERNEGA KOMUNICIRANJA VPLIVA NA ZAVZETOST ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO NA NJIHOVO ZAZNAVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA

Project leader at FDV: prof.dr. Dejan Verčič | External project leader: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2025 | Centre for Marketing and Public Relations

TAP Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije

doc.dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek | 1. October 2022 - 31. October 2025 | Social Communication Research Centre

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi - ostanek MR Blatnik

izr.prof.dr. Matjaž Uršič | 1. October 2022 - 31. December 2025 | Centre for Spatial Sociology

Mlada raziskovalka Ana Marija Mustafai

prof.dr. Klement Podnar | 1. October 2022 - 30. September 2026 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Mlada raziskovalka Gaja Mavri

izr.prof.dr. Anže Burger | 1. October 2022 - 30. September 2026 | Centre of International Relations

Mlada raziskovalka Teja Kosi

prof.dr. Aljoša Pužar | 1. October 2022 - 30. September 2026 | Centre for Cultural and Religious Studies

Mlada raziskovalka Tonja Jerele

izr.prof.dr. Ilija Tomanić-Trivundža | 1. October 2022 - 30. September 2026 | Social Communication Research Centre

Mladi raziskovalec Izidor Natek

izr.prof.dr. Vesna Dolničar | 1. October 2022 - 30. September 2026 | Centre for Social Informatics

Mladi raziskovalec Samo Smole

izr.prof.dr. Meta Novak | 1. October 2022 - 30. September 2026 | Centre for Political Science Research