Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

TAP J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

doc.dr. Mirt Komel | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

Mlada raziskovalka Dora Matejak

asist. Dora Matejak | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Center za socialno psihologijo

Mlada raziskovalka Kristina Rakinić

asist. Kristina Rakinić | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Center za metodologijo in informatiko

Mlada raziskovalka Maruša Novak

asist. Maruša Novak | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

Mlada raziskovalka Melika Mahmutović

asist. Melika Mahmutović | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mladi raziskovalec Gašper Ferme

asist. Gašper Ferme | 1. October 2021 - 30. September 2025 | Obramboslovni raziskovalni center

Upravljanje kapitalskih virov v Slovenskih občinah

Head: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Period: 1. September 2021 - 31. August 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije

Head: izr.prof.dr. Anže Burger | Period: 1. September 2021 - 31. August 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. September 2021 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko

CRP Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva - SURS del

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. September 2021 - 31. August 2023 | Center za družboslovno informatiko