National research projects

Sort by research center:

Status:

Mladi raziskovalec Tilen Jernej Blatnik

Tilen Jernej Blatnik | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Obramboslovje

Head: prof.dr. Marjan Malešič | Period: 1. January 2018 - 31. December 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | 1. January 2018 - 31. December 2023 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. November 2021 | Center za družboslovno informatiko

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

izr.prof.dr. Tanja Kamin | 1. January 2017 - 31. December 2021 | Center za socialno psihologijo

ESS v okviru MRIC UL - samo plačni del od 2016

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2016 - 31. December 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

NRP Družboslovna metodologija, statistika in informatika

prof.dr. Gregor Petrič | 1. January 2015 - 31. December 2021 | Center za metodologijo in informatiko

NRP Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

akad.prof.dr. Slavko Splichal | 1. January 2015 - 31. December 2021 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

prof.dr. Andreja Jaklič | 1. January 2015 - 31. December 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

doc.dr. Janez Štebe | 1. January 1999 - 31. December 2021 | Arhiv družboslovnih podatkov