National research projects

Sort by research center:

Status:

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Špela Orehek | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za metodologijo in informatiko

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

asist. Klemen Ploštajner | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

asist. Matevž Malčič | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

asist. Otto Gerdina | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Robin Fabrin-Petersen | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

Nove tehnologije, nove neenakosti? Teoretsko in empirično preučevanje vloge dostopa do mobilnega interneta pri raznovrstni uporabi spletnih storitev

Head: doc.dr. Darja Grošelj | Period: 1. September 2017 - 31. August 2019 | Center za družboslovno informatiko

P5-0200 Kakovost življenja družbenih skupin

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Pisarna IDV - strošek dela

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | IDV

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

izr.prof.dr. Tanja Kamin | 1. January 2017 - 31. December 2021 | Center za socialno psihologijo

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Miha Šlebir | 1. November 2016 - 30. November 2020 | Obramboslovni raziskovalni center