Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

Project leader at FDV: prof.dr. Tomaž Deželan | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Political Science Research

CRP V5-2278 Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju MIZŠ

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Political Science Research

Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Tatjana Rakar | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Welfare Studies

CRP V5-2288 Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti MJU del

izr.prof.dr. Tatjana Rakar | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Welfare Studies

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Spatial Sociology

Kompozitni kazalniki razvitosti občin: mednarodno primerljivo orodje za merjenje razvitosti občine

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Spatial Sociology

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Project leader at FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Upravljanje jezikovne politike visokega šolstva: pregled stanja, dobrih praks in ukrepi

Project leader at FDV: prof.dr. Monika Kalin Golob | External project leader: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje

Project leader at FDV: prof.dr. Tanja Kamin | External project leader: UL FDV | Duration: 1. October 2022 - 31. March 2024 | Centre for Social Psychology

CRP V3-2331 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje MZ del

prof.dr. Tanja Kamin | 1. October 2022 - 30. April 2024 | Centre for Social Psychology