Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Krepitev domoljubne in državljanske zavesti med mladimi

Head: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Period: 1. October 2021 - 30. September 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Spreminjajoča se vloga države: država in politike zaposlovanja v kontekstu krize COVID-19

Head: doc.dr. Marko Hočevar | Period: 1. October 2021 - 30. September 2023 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Tjaša Potočnik (Hudobivnik)

Tjaša Potočnik | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za proučevanje družbene blaginje

TAP J5-3100 Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za družboslovno informatiko

Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcije znanja

Head: doc.dr. Luka Kronegger | Period: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za metodologijo in informatiko

Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih

Head: izr.prof.dr. Marinko Banjac | Period: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za politično teorijo

Rekonfiguracija novinarstva sredi vzpona ekonomije pozornosti in zatona javne sfere

Head: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Period: 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

TAP J5-3117 Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študija politične participacije slovenskih skupnosti v sosednjih državah RS

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TAP J5-3119 Integracija priseljencev skozi civilnodružbeno in politično participacijo

izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

TAP J6-3135 Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije

izr.prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2021 - 30. September 2024 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov