National research projects

Sort by research center:

Status:

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

prof.dr. Monika Kalin Golob | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Mladi raziskovalec Faris Kočan

asist. Faris Kočan | 1. December 2018 - 30. November 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev ARRS del

izr.prof.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Maruška Nardoni

asist. Maruška Nardoni | 1. November 2018 - 31. October 2022 | Center za proučevanje znanosti

Mlada raziskovalka Anamarija Šiša

asist. Anamarija Šiša | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Mlada raziskovalka Teodora Tea Ristevska

asist. Teodora Tea Ristevska | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

Mladi raziskovalec Jan Kostanjevec

asist. Jan Kostanjevec | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Klemen Knez

Klemen Knez | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mladi raziskovalec Tilen Jernej Blatnik

Tilen Jernej Blatnik | 1. October 2018 - 30. September 2022 | Center za prostorsko sociologijo