National research projects

Sort by research center:

Status:

Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo

Head: prof.dr. Gregor Petrič | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za metodologijo in informatiko

Radikalizacija in nasilni ekstremizem: filozofski, sociološki in vzgojo izobraževalni vidiki

Head: prof.dr. Tomaž Deželan | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za politološke raziskave

Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja

Head: doc.dr. Andraž Petrovčič | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

Head: prof.dr. Miroslav Stanojević | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

TAP Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

prof.dr. Rado Bohinc | 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za primerjalno pravne raziskave

Uporaba parapodatkov za ocenjevanje kakovosti odgovorov v anketah

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. July 2018 - 30. June 2021 | Center za družboslovno informatiko

RADIKALIZACIJA IN CELOVITI PROTIUKREPI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Head: prof.dr. Iztok Prezelj | Period: 1. April 2018 - 31. December 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Obramboslovje

Head: prof.dr. Marjan Malešič | Period: 1. January 2018 - 31. December 2023 | Obramboslovni raziskovalni center

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | 1. January 2018 - 31. December 2023 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mlada raziskovalka Nina Pejič

asist. Nina Pejič | 1. November 2017 - 31. October 2021 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov