National research projects

Sort by research center:

Status:

Mladi raziskovalec Marko Hočevar

Marko Hočevar | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Mladi raziskovalec Primož Mlačnik

asist. Primož Mlačnik | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Center za proučevanje kulture in religije

Razvoj komunikološke znanosti

akad.prof.dr. Slavko Splichal | 1. January 2016 - 31. December 2020 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Marjan Cugmas

izr.prof.dr. Aleš Žiberna | 1. November 2015 - 31. October 2019 | Center za metodologijo in informatiko

MLADA RAZISKOVALKA Nina Perger

prof.dr. Alenka Švab | 1. October 2015 - 31. October 2019 | Center za socialno psihologijo

MRIC UL, Center za jezikovne vire in tehnologije - CJVT

prof.dr. Monika Kalin Golob | 1. January 2015 - 31. December 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Raziskava med podjetji s tujim in mešanim kapitalov v SLO: Motivi in ovire za tuje investitorje

izr.prof.dr. Matija Rojec | 1. September 2014 - 31. December 2019 | Center za mednarodne odnose

1KA Enklik Anketa

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. September 2014 - 30. September 2020 | Center za družboslovno informatiko

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni

doc.dr. Janez Štebe | 1. January 1999 - 31. December 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov

Arhiv družboslovnih podatkov - infrastrukturni DODATNI

doc.dr. Janez Štebe | 1. January 1999 - 31. December 2020 | Arhiv družboslovnih podatkov