Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

BledCom: mednarodni simpozij za raziskovanje v odnosih z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. January 2023 - 31. December 2024 | Centre for Marketing and Public Relations

Sofinanciranje znanstvenih revij - Journal of Comparative Politics

prof.dr. Miro Haček | 1. January 2023 - 31. December 2024 | Defence Research Centre

Religijske skupnosti v virtualni dobi

prof.dr. Aleš Črnič | 1. November 2022 - 31. October 2024 | Centre for Cultural and Religious Studies

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi MR del

prof.dr. Aljoša Pužar | 1. November 2022 - 31. December 2024 | Centre for Cultural and Religious Studies

Mladi raziskovalec Domen Žalac

prof.dr. Marjan Hočevar | 1. November 2022 - 30. November 2026 | Centre for Spatial Sociology

Analiza medobčinskega sodelovanja v Sloveniji: področja sodelovanja ter vzroki za (ne)sodelovanje

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Irena Bačlija Brajnik | Duration: 1. October 2022 - 30. November 2023 | Centre for Spatial Sociology

Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN

Project leader at FDV: prof.dr. Boštjan Udovič | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre of International Relations

CRP V5-2259 Globalna prisotnost in domet Slovenije v OZN MZZ del

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre of International Relations

S transparentnostjo do enakosti plač po spolu (STEP)

Project leader at FDV: prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | Duration: 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Organisational and Human Resources Research

CRP V5-2266 S transparentnostjo do enakosti plač po spolu MDDSZ

prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela | 1. October 2022 - 30. September 2023 | Centre for Organisational and Human Resources Research