National research projects

Sort by research center:

Status:

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev

Head: prof.dr. Maja Bučar | Period: 1. November 2019 - 31. October 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Ana Jagodic

asist. Ana Jagodic | 1. October 2019 - 30. September 2022 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mlada raziskovalka Ajda Hedžet

Ajda Hedžet | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

Mlada raziskovalka Natalija Rebrica

asist. Natalija Rebrica | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Center za družboslovno informatiko

Mlada raziskovalka Valentina Konrad

asist. Valentina Konrad | 1. October 2019 - 30. September 2023 | Center za politološke raziskave

TAP Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora

izr.prof.dr. Matjaž Uršič | 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za prostorsko sociologijo

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za družboslovno informatiko

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

Head: izr.prof.dr. Igor Vobič | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Head: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

NRP - Internetno raziskovanje

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovno informatiko