National research projects

Sort by research center:

Status:

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (Slovene)

Head: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP (Slovene)

Head: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantive representation of youth in representative bodies

Head: izr.prof. Tomaž Deželan | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za politološke raziskave

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi (Slovene)

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Pisarna IDV - strošek dela

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | IDV

Mladi raziskovalec Boris Mance

asist. Boris Mance | 1. December 2016 - 30. November 2019 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Mladi raziskovalec Miha Šlebir

Miha Šlebir | 1. November 2016 - 30. November 2020 | Obramboslovni raziskovalni center

Mlada raziskovalka Jana Arbeiter

asist. Jana Arbeiter | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Center za mednarodne odnose

Mlada raziskovalka Jasna Mikič

asist. Jasna Mikić | 1. October 2016 - 30. September 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov