National research projects

Sort by research center:

Status:

DET_CAREMIX: Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria

Head: prof.dr. Valentina Hlebec | Period: 1. June 2017 - 31. May 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Blockmodeling multilevel and temporal networks

Head: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za metodologijo in informatiko

Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (Slovene)

Head: doc.dr. Nataša Logar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (Slovene)

Head: izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP (Slovene)

Head: prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Substantive representation of youth in representative bodies

Head: izr.prof. Tomaž Deželan | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za politološke raziskave

TP Razvoj in podpora za anketni sistem

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi (Slovene)

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Pisarna IDV - strošek dela

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. January 2017 - 31. December 2020 | IDV