Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

IP Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO

doc.dr. Janez Štebe | 1. October 2023 - 31. December 2030 | Social Science Data Archive

Podpora delu RDA vozlišče Slovenija

doc.dr. Janez Štebe | 1. October 2023 - 31. December 2030 | Social Science Data Archive

RSF, S.C.1.2, Prilagajanje študijskih programov potrebam netradicionalnih skupin, Vombergar

asist. Nina Vombergar | 1. September 2023 - 31. December 2023 | Centre for Political Science Research

RSF s.E.2.1 v okviru EUTOPIA MORE

prof.dr. Tomaž Deželan | 1. September 2023 - 30. November 2026 | Centre for Political Science Research

N6-0302-Spominjanje začetkov digitalizacije: kulturološki in medijskoarheološki vidiki tehnotopizma, tehnopesimizma in tehnonostalgije

izr.prof.dr. Natalija Majsova | 1. August 2023 - 31. July 2025 | Centre for Cultural and Religious Studies

NOO VŽU, Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba

asist.dr. Otto Gerdina | 1. August 2023 - 31. December 2025 | DS NOO

Rainbow Families – empower and connect (CareFor)

doc.dr. Nina Perger | 1. May 2023 - 31. January 2024 | Centre for Social Psychology

Digitalni in v trajnostno družbo naravnan študijski program strojništva (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

Project leader at FDV: doc.dr. Tanja Kerševan | External project leader: prof. dr. Franci Pušavec (Fakulteta za strojništvo) | Duration: 1. March 2023 - 1. March 2023 | DS ULTRA

Mapiranje obštudijskih aktivnosti na članicah UL (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

doc.dr. Jana Arbeiter | 1. March 2023 - 31. December 2025 | DS ULTRA

Sodobna družbena tveganja: begunstvo, demokracija in trajnostni družbeni razvoj (UL za trajnostno družbo - ULTRA)

izr.prof.dr. Simona Zavratnik | 1. March 2023 - 31. December 2025 | DS ULTRA