National research projects

Sort by research center:

Status:

Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za družboslovno informatiko

Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe

Head: izr.prof.dr. Igor Vobič | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Head: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Period: 1. July 2019 - 30. June 2022 | Obramboslovni raziskovalni center

NRP - Internetno raziskovanje

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovno informatiko

NRP Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno-razvojni vidiki družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za proučevanje kulture in religije

NRP Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

prof.dr. Monika Kalin Golob | 1. January 2019 - 31. December 2024 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe

Head: izr.prof.dr. Vesna Dolničar | Period: 10. December 2018 - 10. December 2020 | Center za družboslovno informatiko

Mladi raziskovalec Faris Kočan

asist. Faris Kočan | 1. December 2018 - 30. November 2022 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Head: doc.dr. Marko Lovec | Period: 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

CRP ITzaSKP – Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov MKGP del

doc.dr. Marko Lovec | 1. November 2018 - 31. October 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov