National research projects

Sort by research center:

Status:

TAP Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

izr.prof.dr. Marko Lovec | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov

TAP Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami

izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | 1. September 2020 - 31. August 2023 | Center za socialno psihologijo

TP E-ARMAGEDON - družbene posledice večjih izpadov električne energije

Head: prof.dr. Iztok Prezelj | Period: 1. May 2020 - 30. November 2021 | Obramboslovni raziskovalni center

Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Head: asist. Lea Lebar | Period: 1. February 2020 - 30. September 2022 | Center za družboslovno informatiko

TAP Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

doc.dr. Natalija Majsova | 1. January 2020 - 31. December 2022 | Center za proučevanje kulture in religije

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi

Head: prof.dr. Samo Pavlin | Period: 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za prostorsko sociologijo

PS Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

prof.dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za proučevanje organizacij in človeških virov

PS Družbena pogodba v 21. stoletju

prof.dr. Maruša Pušnik | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za proučevanje kulture in religije

PS Slovensko javno mnenje

izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | 1. January 2020 - 31. December 2025 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Prestrukturiranje podjetij: sistem zgodnjega opozarjanja in primeren odziv države

Head: izr.prof.dr. Anže Burger | Period: 1. November 2019 - 31. October 2020 | Center za proučevanje mednarodnih odnosov