National research projects

Sort by research center:

Status:

Mlada raziskovalka Špela Orehek

Špela Orehek | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za metodologijo in informatiko

Mladi raziskovalec Klemen Ploštajner

Klemen Ploštajner | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

Mladi raziskovalec Matevž Malčič

Matevž Malčič | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za politološke raziskave

Mladi raziskovalec Otto Gerdina

asist. Otto Gerdina | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Mladi raziskovalec Robin Fabrin Petersen

Robin Fabrin-Petersen | 1. October 2017 - 30. September 2021 | Center za proučevanje družbene blaginje

UEL; Urban Education Live

Head: izr.prof.dr. Matjaž Uršič | Period: 1. July 2017 - 30. June 2020 | Center za prostorsko sociologijo

DET_CAREMIX: Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria

Head: prof.dr. Valentina Hlebec | Period: 1. June 2017 - 31. May 2020 | Center za proučevanje družbene blaginje

Blockmodeling multilevel and temporal networks

Head: izr.prof.dr. Aleš Žiberna | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za metodologijo in informatiko

Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach

Head: prof.dr. Vasja Vehovar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovno informatiko

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (Slovene)

Head: doc.dr. Nataša Logar | Period: 1. May 2017 - 30. April 2020 | Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje