Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Trajnostni razvoj v globalni konvergenci novih medijev in javne sfere

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Social Communication Research Centre

SHARE- Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, skupaj z IER, ki so nosilci za Evropo (v okviru DODATNEGA infrastrukturnega programa), ARRS

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2011 - 31. December 2014 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

ESS v okviru MRIC UL - samo materialni stroški od 2016

viš.znan.sod.dr. Slavko Kurdija | 1. January 2011 - 31. December 2020 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

JIRD/PALGRAVE VB, bivši JIRD

prof.dr. Zlatko Šabič | 1. December 2010 - 31. December 2019 | Centre of International Relations

Raziskava o kakovosti življenja v Ljubljani

izr.prof.dr. Drago Kos | 1. May 2010 - 31. May 2010 | Centre for Spatial Sociology

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

prof.dr. Miroslav Stanojević | 1. January 2009 - 31. December 2014 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. January 2009 - 31. December 2014 | Centre for Methodology and Informatics

Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

Project leader at FDV: prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | Duration: 4. April 2019 - 1. January 2009 | Social Communication Research Centre

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije

izr.prof.dr. Matija Rojec | 1. January 2009 - 31. December 2014 | Centre of International Relations

Politološke raziskave

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. January 2009 - 31. December 2014 | Centre for Political Science Research