Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Analiza slovenskega in medijskega in oglaševalskega trga – vrednosti in ocene vrednosti posameznih segmentov in trgov

prof.dr. Marko Milosavljević | 1. July 2012 - 31. December 2016 | Research Centre for the Terminology of Social Sciences and Journalism

ECRP- Social Influence in Dynamic Network

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. January 2012 - 31. December 2014 | Centre for Methodology and Informatics

ESF INTEREURO - Comparative research on interest group politics in Europe

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. October 2011 - 30. September 2014 | Centre for Political Science Research

Kakovost rib na slovenskem trgu in analiza možnosti prilagajanja ponudbe rib povpraševanju z namenom zagotavljanja prehranske varnosti prebivalstva in zviševanja konkurenčnosti ribiškega sektorja(Zdrava riba - zdrav kot riba, konkurenčen ribič - zadovolj

Project leader at FDV: prof.dr. Klement Podnar | Duration: 1. October 2011 - 30. September 2014 | Centre for Marketing and Public Relations | Centre for Organisational and Human Resources Research

Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi

prof.dr. Darja Zaviršek | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Centre for Social Psychology

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in preobrazba anketnega raziskovanja v družboslovju

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Centre for Social Informatics

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

prof.dr. Valentina Hlebec | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Centre for Welfare Studies

Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize

prof.dr. Rado Bohinc | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Research Centre for Comparative Corporate Law

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

prof.dr. Božidar Jezernik | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Centre for Cultural and Religious Studies

Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave

prof.dr. Mirko Vintar | 1. July 2011 - 30. June 2014 | Centre for Social Informatics