Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Centre for Methodology and Informatics

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

prof.dr. Tina Kogovšek | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Centre for Methodology and Informatics

Mobilizacija skupnosti za zmanjšano uporabo alkohola med mladimi (MOSA)

prof.dr. Tanja Kamin | 1. August 2013 - 30. November 2016 | Centre for Social Psychology

Deliberativne diskurzivne prakse v slovenski formalni in neformalni javni sferi

prof.dr. Metka Kuhar | 1. August 2013 - 28. February 2017 | Social Communication Research Centre

Izvedba usposabljanj s področja družbenih in izobraževalnih ved o informatiki

doc.dr. Uroš Svete | 1. July 2013 - 30. November 2013 | Defence Research Centre

Aktivno državljanstvo v globalni dobi

izr.prof.dr. Marinko Banjac | 1. March 2013 - 30. November 2013 | Centre for Political Theory

Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih procesih in aktualnih političnih problemih med mladimi

prof.dr. Danica Fink Hafner | 1. March 2013 - 30. November 2013 | Centre for Political Science Research

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

zasl.prof.dr. Mirjana Ule | 1. January 2013 - 31. December 2016 | Centre for Social Psychology

Sociološki vidiki trajnostnega družbenoprostorskega in kadrovskega razvoje Slovenije v Evropi

prof.dr. Samo Pavlin | 1. January 2013 - 31. December 2016 | Centre for Spatial Sociology

Revija SHS (Studia Historica Slovenica)

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. January 2013 - 31. December 2017 | Centre of International Relations