Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja

izr.prof.dr. Hajdeja Iglič | 1. January 2014 - 31. December 2017 | Research Center for Strategy and Governance

Druga tranzicija in produkcija smisla: kulturološki vidiki lokalnih odgovorov na globalizacijo na osi Balkan-Slovenija-Evropa

prof.dr. Mitja Velikonja | 1. January 2014 - 31. December 2018 | Centre for Cultural and Religious Studies

Slovensko javno mnenje

Project leader at FDV: izr.prof.dr. Mitja Hafner Fink | Duration: 1. January 2014 - 31. December 2019 | Public Opinion and Mass Communication Research Centre

Razvoj prostorske sociologije

izr.prof.dr. Drago Kos | 1. December 2013 - 31. December 2016 | Centre for Spatial Sociology

Mlada raziskovalka Sara Atanasova

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. October 2013 - 31. March 2017 | Centre for Methodology and Informatics

Medkulturne razlike in stereotipi(zacija): prednost in slabost pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije

prof.dr. Boštjan Udovič | 1. August 2013 - 31. July 2015 | Centre of International Relations

Digitalno državljanstvo

prof.dr. Mojca Pajnik | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Social Communication Research Centre

Metodologija družboslovnega raziskovanja v kontekstu e-družboslovja

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Centre for Social Informatics

Možnosti za desegmentacijo trga delovne sile

Project leader at FDV: prof.dr. Ivan Svetlik | Duration: 1. August 2013 - 31. July 2016 | Centre for Organisational and Human Resources Research

Novinarstvo in internet: politični, ekonomski in kulturni vidiki tehnoloških transformacij sodobnega novinarstva

prof.dr. Melita Poler Kovačič | 1. August 2013 - 31. July 2016 | Social Communication Research Centre