Skoči do osrednje vsebine

National research projects

Sort by research center:

Status:

Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU

prof.dr. Rado Bohinc | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Research Centre for Comparative Corporate Law

Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja

prof.dr. Alojzij Slavko Splichal | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Social Communication Research Centre

Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost

doc.dr. Andreja Živoder | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Centre for Social Psychology

TAP ARRS Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, skupaj z Urbanističnim inštitutom

izr.prof.dr. Maša Filipovič Hrast | 1. July 2014 - 30. June 2017 | Centre for Welfare Studies

Center za marketing in odnose z javnostmi

prof.dr. Dejan Verčič | 1. April 2014 - 31. December 2014 | Centre for Marketing and Public Relations

Po projektna finančna podpora - Post Award Support

zasl.prof.dr. Anuška Ferligoj | 1. January 2014 - 30. September 2014 | Centre for Social Informatics

Po projektna finančna podpora - Post Award Support

prof.dr. Vasja Vehovar | 1. January 2014 - 30. September 2014 | Centre for Social Informatics

TP-Javno naročilo »Evalvacija instrumentov in operacij centrov odličnosti in kompetenčnih centrov

prof.dr. Maja Bučar | 1. January 2014 - 31. December 2014 | Centre of International Relations

Kakovost življenja družbenih skupin

znan.svet.dr. Srna Mandič | 1. January 2014 - 31. December 2016 | Centre for Welfare Studies

Obramboslovje

prof.dr. Marjan Malešič | 1. January 2014 - 31. December 2017 | Defence Research Centre